Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering og -renovering med godkendt Facadesystem er på alle områder en god investering.

Konkret vil man som beboer hurtigt mærke en varmebesparelse og faldende omkostninger til såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse.

Dette vil sikre bygningen en længere levetid og øger bygningens værdi. Derudover kommer et forbedret indeklima og et nyt forbedret boligmiljø. Værdier som ligeledes vil øge bygningens værdi, og i dagligdagen skabe en større trivsel for beboerne.

At CO2 udslippet samtidigt reduceres væsentligt og derved er med til at skåne miljøet, er kun et ekstra plus.

Vi har derudover naturligvis en mangeårig erfaring i pudsarbejde.

Du har dermed sikkerhed for, at der udføres et optimalt stykke håndværksmæssigt arbejde efter de rigtige principper.

Facadearbejdet styres og afvikles i henhold til en særlig kvalitetsikringshåndbog. 

Udvendig facadeisolering projekter