Dette spørgsmål bliver ofte stillet. Professor Vagn Korsgaard, Danmarks Tekniske Højskole, Laboratoriet for Varmeisolering, udtaler i denne forbindelse: 

Når man taler om isolering af huse, må der klart skelnes mellem egentlig isolering, der bistår i at anbringe isoleringsmaterialer i ydervægge, lofter mv, og isætning af isoleringsruder og tætning af huset bl.a. ved at forsyne vinduer og døre med tætningslister.

Mens man ikke kan overisolere et hus. Forudsat, at isoleringen udføres korrekt, kan en effektiv tætning meget vel forringe luftkvaliteten og medføre fugtulemper.
En god luftkvalitet forudsætter en passende mængde frisk luft.

Anbringelse af tætningslister omkring vinduer og døre vil derfor sædvanligvis kræve regelmæssige, kortvarige udluftninger, ved åbning af vinduer for at opnå en passende luftfornyelse. 

En anden mulighed er at forsyne boligen med et mekanisk ventilationsanlæg. 

For yderligere at spare på varmen kan dette forsynes med et varmegenvindingsapparat. Tillægsisolering medfører, at det bliver muligt at opretholde en mere behagelig rumtemperatur med et væsentligt mindre varmeforbrug, hvilket også er det primære formål. 

For at få det størst mulige udbytte af investeringen både behagelighedsmæssigt og varmeøkonomisk, kan det anbefales at termostatstyre rumtemperaturen.

Dine fordele ved at efterisolere:

  • Din investering af hurtigt tjent ind
  • Du sparer penge år efter år
  • Du får et markant bedre indeklima
  • Du bruger miljøvenlig isolering, der kan indgå i svanemærket byggeri