Hulmursisolering

Efterisolering med granulat er en investering, der typisk er tjent hjem på 2 - 3 år. Derefter fortsætter besparelsen fremover uden, at værdien forringes, som ved andre boligforbedringer.

I samarbejde med førende mineraluldsproducenter har vi således gennem mere end 50 år hulmursisoleret et par tusinde huse, hvorved kunderne har opnået store besparelser og bedre indeklima.

At CO2 udslippet samtidigt er blevet væsentligt reduceret, og derved er med til at skåne miljøet, er kun et yderligere plus.

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering og -renovering med godkendt Facadesystem er på alle områder en god investering. Konkret vil man som beboer hurtigt mærke en varmebesparelse og faldende omkostninger til såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse.

Dette vil sikre bygningen en længere levetid og øger bygningens værdi. Derudover kommer et forbedret indeklima og et nyt forbedret boligmiljø. Værdier som ligeledes vil øge bygningens værdi, og i dagligdagen skabe en større trivsel for beboerne.

At CO2 udslippet samtidigt reduceres væsentligt og derved er med til at skåne miljøet, er kun et ekstra plus.

Loftsisolering med granulat

Udblæsning af loftsgranulat er en nem, hurtig og effektiv måde at isolere loftet på. Isoleringen vil typisk være tjent hjem på 2 - 3 år. Derefter fortsætter besparelsen fremover, uden at værdien forringes, som ved andre boligforbedringer.

Alligevel er der mange ældre huse, der ikke har nok isolering på loftet. Som erfarent indblæsningsfirma har vores specialuddannede håndværkere gennem mere end 50 år udført talrige isoleringsopgaver, hvor der udblæses granulat på loftet.

Udover varmebesparelsen giver isoleringen større komfort og bedre indeklima. At CO2 udslippet samtidigt mindskes og dermed er med til at skåne miljøer, er kun et ekstra plus.

Hvor meget sparer jeg?

Isolering af hulmure er en nem, billig og effektiv form for isolering. Hulmursisolering sikrer forbedret boligkomfort uden træk fra kolde vægge og giver en meget mindre varmeregning. En stor del af husets varme forsvinder gennem taget.

Loftet er derfor også et vigtigt sted at sørge for god og tidssvarende isolering. Vi har lavet et eksempel på, hvor meget der kan spares ved at isolere hulmuren på et gennemsnitshus. Det kan være mere end forventet... Læs mere »