Gratis tilstandsrapport

Hvornår er dit tag sidst blevet efterset? Det er måske længe siden? En rutinemæssig renholdelse af ethvert tag er vigtig, når problemer med taget skal undgås. Overlad dette til os. Er du i tvivl om dit tags tilstand eller går du med overvejelser om en renovering af taget, så er der her hjælp at hente. Vi kan give dig et overblik over situationen.
F.eks. i forbindelse med udarbejdelse af budgetter.

Vedligeholdelse

Et Derbigumtag kræver et minimum af vedligeholdelse. Det er dog vigtigt at taget holdes rent, så blade og andet snavs ikke tilstopper afløb og tagrender. Læs de gode råd om rengøringen af dit tag. 

1

Servicekontrakt

Derbigum er et tagdækningsmateriale med en unik slidstyrke og ældningsmodstand. Det er vigtig - både for garantistillelse og levetid - at man tager hensyn til tagdækningen, og ikke påfører det skader og utilsigtede belastninger.
 
Taget bør efterses to gange om året. Taget skal holdes ryddeligt og rent. Hvis der har været arbejdet på taget, bør man umiddelbart sørge for at fjerne materialerester, søm, skruer, paller o.l., som kan påføre dækningen slitage og skader.
 
Hvis bygningen har været udsat for ydre påvirkninger som f.eks. sætninger, skred eller klimapåvirkninger - bør tagdækningen og tagkonstruktionen kontrolleres af en fagmand.
 
Overlad rengøring og vedligeholdelse til os som godkendte Tæt Tag entreprenører. Vi kan tilbyde en servicekontrakt, der til aftalt pris, sikrer en årlig besigtigelse af virksomhedens tag. Kontrakten omfatter rengøring af tagfladen, rensning af nedløbsrør og brønde, udbedring af evt. mekaniske skader, kontrol af blik- og fugearbejde og alle gennemføringer. Besigtigelsen dokumenteres i en årlig vedligeholdelsesrapport til bygningens ejer.

Få en gratis tilstandsrapport

Hvis du er i tvivl om taget er i orden, eller går du med overvejelse om udskiftning af taget, så kan du rekvirere en gratis tilstandsrapport hos Eurotag Danmark.
Eurotag-konsulent kommer sammen med os gerne på et uforpligtende besøg og laver en billeddokumenteret rapport på taget, som vi gennemgår sammen. Herefter vil der kunne afgives en pris til eventuelt budgetlægning og en tidsplan for projektets færdiggørelse.

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelsesvejledning

Til brug og behandling af tag lagt med Derbigum
Derbigum er et tagdækningsmateriale med en unik slidstyrke og ældningsmodstand. Det er vigtigt - både for garantistillelse og levetid - at man tager hensyn til tagdækningen, og ikke påfører den skader og utilsigtede belastninger.

Drift og vedligeholdelse

Taget bør efterses to gange om året. Taget skal holdes ryddeligt og rent. Hvis der har været arbejdet på taget, bør man umiddelbart sørge for at fjerne materialerester, søm, skruer, paller o.l., som kan påføre dækningen slitage og skader.

Hvis bygningen har været udsat for ydre påvirkninger som f.eks. sætninger, skred eller ekstreme klimapåvirkninger - bør tagdækningen/tagkonstruktionen kontrolleres af en fagmand.

Reparationer etc.

Vedr. evt. reparationer skal der bruges samme materiale og lægningsteknik, som ved den oprindelige dækning. Hvis der planlægges ændringer på taget (f.eks. nye gennemføringer), bør tagdækkeren konsulteres i god tid, så de tekniske løsninger kan tilpasses ændringerne. Så kan man varetage hensynet til brandsektionering, faldopbygning, fremtidig vedligeholdelse etc. Det er også vigtig at inddækningen sker hurtigt, således at der ikke opstår fugtskader på isolering og underliggende tag-konstruktion.

Renholdelse

Tagflader, nedløbsrør, skotrender og lign. bør rengøres 2 gange om året (efterår og forår). Snavs, blade og lignende fjernes, og taget rengøres. Det er specielt vigtigt, at tagbrøndene renses. Ved højtryksspuling skal der ikke spules mod overlæggene i tagbelægningen. Ved rengøring må der ikke bruges kemiske midler, som kan skade tagbelægningen. Rådfør dig med tagentreprenøren.

Færdsel på taget

Vær varsom ved brug af skarpe genstande på taget (sneskraber, skovl, værktøj), og læg altid beskyttelse under stigeben. Sørg for at håndværkere, som opholder sig på taget tager hensyn til tagdækningen.
 
Ved stærk kulde - som gør tagbelægningen stivere og mere udsat for mekaniske skader - bør trafikken på taget begrænses mest muligt.

Anbefales: Servicekontrakt

Vi kan som Godkendt Tæt Tag-entreprenør  tilbyde en servicekontrakt - som til aftalt pris - sikrer en årlig besigtigelse af taget . Kontrakten omfatter rengøring af tagfladen, rensning af nedløbsrør og brønde, udbedring af evt. mekaniske skader, kontrol af blik- og fugearbejde og alle gennemføringer. Besigtigelsen dokumenteres i en årlig vedligeholdelsesrapport til bygningens ejer.

Fokus på miljøet 

Hos os er miljøet i højsædet både her hos os selv og vores samarbejdspartnere. Gennem en aktiv analyse af vores produkter og den omgivende verden om de bruges i, tilstræber vi hele tiden at have fokus på miljøet.