Erhvervsbyggeri

Produktions- eller administrationsbyggeri.
Erhvervslivet stiller altid store krav til sine leverandører, og det gælder absolut også, når det drejer sig om byggeri.

Pris, tidsplan, kvalitetsstyring osv. skal passe 100 % sammen, når et byggeprojekt udføres. Og netop derfor er en effektiv styring af samtlige funktioner i byggeriet en mærkesag for Max Mathiesen & Søn a/s.

Boligbyggeri

Nybyggeri, renovering og byfornyelse.

At bygge boliger er i dag en sag om mennerskers trivsel!
Der stilles mange forskellige krav til en moderne og velfungerende bolig. Det er ikke længere bare et spørgsmål om elegant design.

Ting som økonomi, energiforbrug, indeklima, fornuftig størrelse og indretning m.v. har også afgørende betydning.

Og derfor er moderne boligbyggeri absolut en sag for specialister.

Kultur og idræt

Fritid, idræt og kultur

Moderne byggeri for offentlige og private institutioner spænder over et meget bredt felt og stiller særlige krav til entreprenørens viden, erfaring og fleksibilitet.

Disse krav har Max Mathiesen & Søn a/s altid levet 100 % op til, og derfor har vi gennem årtier været med i adskillige kultur- og idrætsbyggerier af vidt forskellig størrelse og art.

Institution og undervisning

Institutionsbyggeri

Moderne byggeri for offentlige og private institutioner spænder over et meget bredt felt og stiller særlige krav til entreprenørens viden, erfaring og fleksibilitet.

Disse krav har Max Mathiesen & Søn a/s altid levet 100 % op til, og derfor har vi gennem årtier været med i adskillige institutionsbyggerier af vidt forskellig størrelse og art.