Tradition og håndværk

Siden Max Mathiesen & Søn a/s blev stiftet i 1925, har det været et særkende for firmaet at kalke, vedligeholde og renovere landsdelens kirker.
Dette kræver en omfattende specialist viden omkring brug af de helt rigtige materialer samt erfarne og specialuddannede medarbejdere.

Kulekalk

Baseret på gamle håndværkstraditioner fremstiller Max Mathiesen & Søn a/s selv den kulekalk, der bruges til kalkning og til mørtel.

Kalken fremstilles af kalksten, som brændes og læskes, hvilket vil sige, at den udbrændte kalksten udblødes (udslemmes) og vådlagres.

Den læskede kalk opbevares i kuler.

Vores kalkkuler er nedgravet i jorden. Siderne og skillerum er udført af jernarmeret beton og sådan, at fugten udefra kan komme i kontakt med kalkkulernes indhold.

Under lagringen findeles kalken og urenheder synker til bunds.

Almindelig kulekalk, som man køber i handlen, opnås ved at lagre kalken fra 1 til 2 år. Denne lagringstid finder vi imidlertid alt for kort.

En kulekalk, som er lagret i 2 år, har en partikelstørrelse på under 0,01 mm, en stampekalk har op til 5 gange større partikler.

Fordelen ved den lagrede kulekalk er, at den bliver findelt på naturlig måde. Jo længere den ligger, jo bedre bliver den.
 

Derfor anvender vi udelukkende vores egen kulekalk, der er lagret i minimum 10 år. Vi har endda kulekalk, der er over 20 år gammel, til specielle opgaver.

Fordelen ved denne langtidslagrede kulekalk er, at den er meget nem at arbejde med. Det er også vores erfaring, at jo ældre kulekalk, jo bedre resultat.

Jo længere den ligger og lagrer, desto mere findelt bliver den, hvilket medfører en bedre vedhæftning og en øget refleksion af lyset.

Til alle de opgaver, som vi udfører, og til særligt krævende opgaver, vil det være en fordel at anvende kalk, som er lagret i mindst 10 år.

Som f.eks. til renoveringsmørtel og til kalkarbejder på gamle historiske bygninger, som er opført af natursten eller bløde håndstrøgne tegl, og hvortil der er anvendt meget kalkholdige mørtler.

Vores ekstra lagrede kulekalk er fremstillet uden tilsætningsmidler, der bevirker et bedre og mere naturligt samspil med gamle mørtler og natursten.

Vi har gemt store mængder kulekalk, og efterhånden som kalkkulerne tømmes, fyldes de op påny, så kalken kan stå og lagre i minimum 10 år. 

Kirker projekter