Søgaard Lejren har i øjeblikket flere igangværende projekter, bl.a etablering af omfangsdræn samt renovering af indvendige lokaler til Hjemmeværnets personale.