Max Mathiesen & Søn a/s udfører i øjeblikket en renovering af cirka 500 m2 paptag på boligblokke i Kvaglund.