Max Mathiesen & Søn a/s har udført mere end 1000 m2 murværksrenovering. Gamle fuger blev kradset ud og nye bindere monteret. Afslutningsvis blev murværket fuget med ny mørtelfuge.