Max Mathiesen & Søn a/s blev valgt som totalentreprenør på Lerpøthallen i Varde.
Et projekt til ca. 25 millioner kroner.