Under opførelse af HjerteCenter Varde, var Max Mathiesen & Søn a/s var repræsenteret med 2 fagentrepriser. 
Henholdsvis beton- og tagdækkerentreprise.