Max Mathisen & Søn a/s har gennem flere år deltaget i det spændende vedligeholdelsesarbejde på Haderslev Kaserne. Her opmures der efter en vandskade på kasernens hovedledning.