Den landsdækkende dækkoncern Ovethi opførte et nyt dækcenter i Varde. Også her blev Max Mathiesen & Søn a/s valgt som totalentreprenør.