Rockwoolprodukter opfylder miljøkrav for bæredygtig isolering

Miljøspørgsmål er komplekse, og det kan tage lang tid at sætte sig ind i forskellige forhold, når man skal vælge varen. Det gælder også bygninger og bæredygtig isolering.

Det nordiske svanemærke er en god vejleder og vejviser til et miljørigtigt valg. Man kan få svanemærkede enfamiliehuse, lejligheder og daginstitutioner osv.

Kontakt os og hør mere

Det sikrer dels et godt indeklima, dels at man søger at mindske påvirkningen af det ydre miljø mest muligt. Det er ikke muligt at få svanemærket isolering, men der er opstillet en række krav til isoleringsmateriale, som skal bruges i svanemærkede huse for at opnå en form for bæredygtig isolering.

Der er således opstillet en liste over stoffer, som bæredygtigt isoleringsmateriale ikke må indeholde. Det gælder bl.a. bromerede flammehæmmere og borforbindelser. 

Et bedre indeklima med bæredygtig isolering.

Med en hulmursisolering er det slut med fugt og træk fra kolde vægge. En isolering af etageadskillelsen mod loftrummet nedsætter effektivt varmetabet gennem loftet. Huset bliver lunere om vinteren og køligere om sommeren - boligkomforten forbedres. Mineralulds isoleringsprodukter bidrager til et godt indeklima med både termisk og akustisk komfort.

Mineraluld afgiver ingen gasser og indeholder ingen miljøskadelige stoffer og bevarer sine gode indeklimaegenskaber i hele levetiden. Mineraluld har opnået det finske indeklimamærke M1 og er desuden deklareret og godkendt til brug i byggeri udført efter det nordiske Svanemærke.

Brandsikkerhed - et væsentligt aspekt i bæredygtighed

Hvert år omkommer mennesker ved bygningsbrande, og økonomiske værdier går tabt. Brande kan samtidig have store negative konsekvenser for miljø og klima i form af afgasning af farlige stoffer og kemikalier.

Stenuld kan modstå temperaturer på mere end 1.000° C og virker som en effektiv brandbarriere, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres, hvilket er tilfældet ved brug af stenuldsisolering.

Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres, hvilket er tilfældet ved brug af  stenuldsisolering.

Vigtigt at nævne er at Mineralulds isolering er op til 97% recirkulerbart.

Kontakt os og hør mere om bæredygtig isolering

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information omkring bæredygtig isolering, så er du meget velkommen til at kontakte os. 

Du kan ringe til os på 75 22 12 22 eller sende en mail til mm@mmsvarde.dk. Alternativt kan du bruge kontaktformularen her på siden, så vender vi tilbage hurtigst muligt.