Isolering

Efterisoler og spar tusindvis af kroner

Samtidigt med at du får langt bedre komfort og indeklima. Desuden hjælper du miljøet ved at reducere CO2 udslippet.
Printer-venlig versionPrinter-venlig version

Efterisolering med granulat er en investering, der typisk er tjent hjem på 2 - 3 år.
Derefter fortsætter besparelsen fremover uden, at værdien forringes, som ved andre boligforbedringer.
 
I samarbejde med Rockwool har vi således gennem mere end 40 år hulmursisoleret et par tusinde huse, hvorved kunderne har opnået store besparelser og bedre indeklima.
At CO2 udslippet samtidigt er blevet væsentligt reduceret, og derved er med til at skåne miljøet, er kun et yderligere plus. Læs mere »

Udblæsning af loftsgranulat er en nem, hurtig og effektiv måde at isolere loftet på.
Isoleringen vil typisk være tjent hjem på 2 - 3 år.
Derefter fortsætter besparelsen fremover, uden at værdien forringes, som ved andre boligforbedringer.
Alligevel er der mange ældre huse, der ikke har nok isolering på loftet.

Som autoriseret Rockwool indblæsningsfirma har vores specialuddannede håndværkere gennem mere end 40 år udført talrige isoleringsopgaver, hvor der udblæses granulat på loftet.
Udover varmebesparelsen giver isoleringen større komfort og bedre indeklima.
At CO2 udslippet samtidigt mindskes og dermed er med til at skåne miljøer, er kun et ekstra plus. Læs mere »

Udvendig facadeisolering og -renovering med Rockwool Facadesystem er på alle områder en god investering.
Konkret vil man som beboer hurtigt mærke en varmebesparelse og faldende omkostninger til såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse.
Dette vil sikre bygningen en længere levetid og øger bygningens værdi. Derudover kommer et forbedret indeklima og et nyt forbedret boligmiljø. Værdier som ligeledes vil øge bygningens værdi, og i dagligdagen skabe en større trivsel for beboerne.
At CO2 udslippet samtidigt reduceres væsentligt og derved er med til at skåne miljøet, er kun et ekstra plus. Læs mere »

 

 

 

Isolering af hulmure er en nem, billig og effektiv form for isolering.
Hulmursisolering sikrer forbedret boligkomfort uden træk fra kolde vægge og giver en meget mindre varmeregning.
En stor del af husets varme forsvinder gennem taget. Loftet er derfor også et vigtigt sted at sørge for god og tidssvarende isolering.
Vi har lavet et eksempel på, hvor meget der kan spares ved at isolere hulmuren på et gennemsnitshus. Det kan være mere end forventet... Læs mere »

En nyere patenteret metode gør det nu muligt at efterisolere det flade tag væsentligt billigere end hidtil.

Meget ofte er den eksisterende isolering i flade tage særdeles mangelfuld, både mht. isoleringstykkelse og udlægning. Hvor der tidligere måtte skæres huller i taget, kan man nu nøjes med at afmontere de nederste sternbrædder.

De specialudviklede isoleringsark skubbes ind og Rockwool hulrumsfyld blæses ud under arkene, der løfter sig og danner de nødvendige ventilationskanaler under tagdækningen.
Denne metode udføres kun af autoriserede BUILT-UP isoleringsfirmaer. Max Mathiesen & Søn a/s er et af de 2 firmaer, der er autoriseret af Rockwool til dette arbejdsområde. Læs mere »

Rockwool produkter opfylder miljøkrav
Miljøspørgsmål er komplekse, og det kan tage lang tid at sætte sig ind i forskellige forhold, når man skal vælge varen. Det gælder også bygninger.
 
Det nordiske svanemærke er en god vejleder og vejviser til et miljørigtigt valg. Man kan få svanemærkede enfamiliehuse, lejligheder og daginstitutioner osv.
Læs mere »

 

 

Tilskud til alle typer isoleringsopgaver
Den 1. januar 2011 åbnede Max Mathiesen & Søn a/s op for at kunne give tilskud til alle typer af isoleringsopgaver.
 
Vi har indgået forskellige aftaler med forsyningsselskaberne. Da vi udfører rigtig mange isoleringsopgaver om året, har vi kunnet få en god aftale på plads – til gavn for vore isoleringskunder.
 
Tilskuddet gives til alle, der bestiller isoleringsarbejdet direkte hos Max Mathiesen & Søn a/s.
Læs mere »

 

 

 

Den mest effektive og grundige måde at se kuldebroer på er at fotografere husets overflader med et termografisk kamera.
Termografering er en varmeteknisk undersøgelse af husets ydre overflader.

Når huset fotograferes med et termografisk kamera, får du fotos med aftegninger af overfladernes temperaturer. Varme områder tegner sig som områder i røde varme nuancer, og kolde områder tegner sig som områder i blå kølige nuancer.
Områder i røde nuancer er områder, hvor varmen bliver ledt indefra og ud. Du kan derfor se, hvor varmetabet fra huset er størst, og hvor kuldebroerne er. Læs mere »

 

Dette spørgsmål bliver ofte stillet. Professor Vagn Korsgaard, Danmarks Tekniske Højskole, Laboratoriet for Varmeisolering, udtaler i denne forbindelse:
`Når man taler om isolering af huse, må der klart skelnes mellem egentlig isolering, der bistår i at anbringe isoleringsmaterialer i ydervægge, lofter m.v, og isætning af isoleringsruder og tætning af huset bl.a. ved at forsyne vinduer og døre med tætningslister. Læs mere »

Da Max Mathiesen & Søn a/s er autoriseret Rockwool indblæsningsfirma, er det et krav, at Rockwools teknikere tager stikprøvekontrol med jævne mellemrum.
Kontrollen foretages på de allerede udførte isoleringsopgaver. Det giver dig sikkerhed for, at kvaliteten holder i praksis, hvad den lover i teorien.
Hvis denne kontrol skulle give anledning til bemærkninger, sørger Rockwool A/S for, at isoleringen omgående bliver udbedret. Kontrollen er naturligvis uden udgifter for dig. Læs mere »